UMS Population Alert System

Contact Data Management

Tilaa PIN-koodi

   

Private Henkilökohtainen

Business Yritys yhteystieto

Yksityisyytesi

UMS järjestelmiä käytetään asukkaiden tiedottamiseen kriittisten tapahtumien, kuten kaasuvuotojen, metsäpalojen tai tulvien yhteydessä. Lisäksi järjestelmiä käytetään tärkeiden tiedotteiden välittämiseen esimerkiksi energianjakeluun ja vesihuoltoon liittyvissä poikkeustilanteissa.

Järjestelmän käyttäjiä ovat poliisi ja pelastusviranomaiset, kaupungit ja näiden aliurakoitsijat sekä sähkö-, vesi- ja jätehuoltoalan toimijat.

Tiedotettavat henkilöt kerätään julkisista rekistereistä järjestelmän käyttäjän ja viranomaisten valtuutuksella.

Tässä verkkoportaalissa voit tarkastaa mitä tietoja sinusta tai yrityksestäsi on tallennettu. Voit myös tehdä muutoksia tietoihisi tai ottaa sinulle lähetettävät tiedotteet pois käytöstä.

UMS toimii vastuullisena tietojen käsittelijänä asiakkaidemme (rekisterinpitäjä) puolesta ja kerää seuraavat tiedot julkisista rekistereistä (mikäli saatavissa):

• Etu- ja sukunimi
• Katuosoite (alueelliset tiedotteet)
• Syntymäaika (tietoa käytetään varmistamaan että rekisteriin kuuluvat henkilöt ovat yli 16 vuotiaita)
• Sähköpostiosoite (Tiedotteet sähköpostin välityksellä)
• Lankaliittymänumero (Tiedottaminen ääniviestein)
• Matkapuhelinnumero (Tiedottaminen tekstiviestein)

UMS:n keräämiä ja käsittelemiä tietoja käytetään vain tiedottamistarkoituksiin eikä tietoja luovuteta muille osapuolille.

Katso myös tietosuojakuvauksemme:

https://www.umsalert.com/en/ums-privacy-statement/